Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetarg na sprzedaż rowerów wodnych

Utworzono dnia 27.10.2020

                                                                                          

 

BIAŁOBORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI  W BIAŁYM BORZE zaprasza do składania pisemnych ofert na kupno rowera wodnego (używanego)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r. o godz. 12.00  w siedzibie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Tamka 3 w Białym Borze. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana propozycja zapewniająca najwyższą cenę.

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży będzie:

- 1 szt. używany rower wodny bez mechanizmów napędowych, zdjęcie stanowi załącznik

do niniejszego ogłoszenia. Stan kadłuba dobry.

Określa się minimalną cenę 700 zł brutto za 1 sztukę sprzętu.

Wyłonionemu nabywcy zostanie wystawiona faktura Vat z 7-dniowym terminem zapłaty.

Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych na każdą szt. sprzętu odrębnie.

Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu, po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 693 602 704.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Złożenie do dnia 30 października 2020 r. do godz. 10.00 w Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze ul. Tamka 3 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup sprzętu wodnego z OW „Na plaży””, która powinna zawierać:

  1. datę sporządzenia oferty,
  2. oferowaną cenę brutto,
  3. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta,  w przypadku przedsiębiorcy nazwę firmy pod jaką prowadzi działalność gospodarczą,
  4. adres zamieszkania lub siedziby (ewentualnie adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby),
  5. numer PESEL dla osób fizycznych, seria i nr dowodu osobistego, imiona rodziców,
  6. numer NIP jeżeli został nadany,

 

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Niestawienie się osoby, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ciągu 3 dni w celu podpisania umowy kupna-sprzedaży spowoduje, że umowa zostanie zawarta z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
  2. Sprzęt zostanie przekazany protokołem zdawczo - odbiorczym w ciągu 7 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.
  3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
  4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 693 602 704.

                                                                                                                                                                                  Zapraszam do składania ofert

Dyrektor

Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji

/-/ Aleksander Leszczyński

Zegar

Kalendarz

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 315

W poprzednim miesiącu: 344

Wszystkich: 12644