Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Historia BCKiR:

Po wyzwoleniu Białego Boru w 1945 roku, miasto nie posiadało żadnych placówek kulturalno - rozrywkowych. W lutym 1946 roku powstał czteroosobowy zespół instrumentalny, który prowadził swoją działalność w Świetlicy Miejskiej przy ulicy Żymierskiego. Pierwszym animatorem kulturalnym był Franciszek Kaczmarek.

8 lutego 1948 roku powstaje teatralny zespół amatorski ZWM. Od 1 kwietnia 1958 roku Świetlica Miejska została przeniesiona na ul. Żymierskiego. Kierownikiem Świetlicy Miejskiej został Edmund Kowalczyk (1.04.1958 - 31.07.70 r.), który rozwinął działalność tej placówki. Po Edmundzie Kowalczyku kierowniczą rolę pełnili: Kazimierz Gursztyn (1.09.1970 - 31.09.1971 r.), Barbara Bandrowska (1.10.1971 - 15.05.1978 r.), Bogdan Kwaśniewski (15.05.1978 - 20.11.1978 r.), Harnon Acznik (20.11.1978 - 31.10.1980 r.) i (1.02.1982 - 31.03.1983r.), Wiesław Suchowiejko (15.11.1980 - 31.03.1982 r.), Krystyna Raulin (1.04.1983 - 13.03.1991 r.).

Od 1 stycznia 1970r. decyzją Rady  Miejskiej  został powołany Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Szczecineckiej 1. Konsekwencją rozwoju działalności kulturalnej było otwarcie  9.05.1976r. "Domu Kultury Strażaka" przy ulicy Tamka 3, gdzie znalazły swoją siedzibę: Miejsko-Gminny Ośrodek  Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Pracy Ideowo Wychowawczej i  Klub "Ruch".

W marcu 1979 r. powstaje Białoborskie Towarzystwo Kulturalne i zespół akademistów  "Wielinek". Od wakacji 1978 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem spotkań artystów plastyków p.n. Warsztaty artystyczne. Ich uczestnikami byli uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie oraz Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara z Zakopanego. Ożywienie działalności nastąpiło w  latach 1979 - 1989. MGOK stał się organizatorem jedynego na Pomorzu maratonu tańca.

Od 6 lutego 1991 r. placówka zmieniła nazwę na Dom Kultury i została włączona w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji. W wyniku transformacji do Domu Kultury zostały przyłączone: Kino "Błękit" i Biblioteka Miejska.  Działalność kulturalno - wychowawczą placówki w czasie od 13 marca 1991 r. do 10 czerwca 1991 r. została zawieszona. Rozpisano konkurs na stanowisko kierownika Domu Kultury. Od 10 czerwca 1991 r. powołana została na stanowisko kierownika Domu Kultury pani Irena Piaszczyńska. Od 29 grudnia 1999 r. placówka zmieniła nazwę na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze i stała się  samodzielną, gminną instytucją kultury, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XIV/130/99, w której strukturach znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

W 2007 roku nastąpił rozdział MGOK i Biblioteki Publicznej na dwa niezależne zakłady samorządowe. Od 1 lipca 2007 r. do 2 kwietnia 2014 r. funkcję dyrektora MGOK pełnił Marcin Dallig, następnie do 1 kwietnia 2017 r. funkcję Dyrektora pełniła pani Sylwia Jędrzejczyk. Aktualnie, od 26 czerwca 2017 r., w/w funkcję sprawuje pan Aleksander Leszczyński.

Z dniem 10 kwietnia 2012 r. za sprawą uchwały nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym Borze zmienił nazwę na Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji.

O nas:

Z dniem 10 kwietnia 2012 roku przekształcono Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białym  Borze na Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji oraz nadano nowy statut (zgodnie z uchwałą Nr XVI/135/2012 podjętą przez Radę Miejską w Białym Borze w dniu 24 lutego 2012 r.).

Do podstawowych zadań BCKiR należy m.in.: prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury oraz zapewnianiu odpowiednich warunków materialno-technicznych dla działalności turystycznej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej na terenie gminy Biały Bór.

W budynku BCKiR znajduje się również Informacja Turystyczna, która udostępnia odpłatnie i nieodpłatnie materiały promocyjne dot. miasta i gminy Biały Bór oraz materiały z zaprzyjaźnionych gmin z kraju i zagranicy.

Dodatkowo BCKiR prowadzi również drobne usługi poligraficzne m. in. wydruki, ksero.

Zegar

Kalendarz

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny: